2018 Yılı TEYDEB Çağrı Planı Kapsamında İlk Çağrı Açıldı

2018 Yılı TEYDEB Çağrı Planı Kapsamında İlk Çağrı Açıldı

2018 Yılı TEYDEB Çağrı Planı Kapsamında İlk Çağrı Açıldı

Bu çağrıya başvurular eteydeb2.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilmektedir. İlgili iletişim sorumluları isim ve e-posta adresleri aşağıda verilmektedir:

Öncü Şen ([email protected]
Oğuz Özbay ([email protected]
Süleyman Biçer ([email protected])