Ulusal Ve Uluslararası Fonlar Birimi

Ulusal Ve Uluslararası Fonlar Birimi

Biriminin temel amacı, akademisyenlere ulusal ve uluslararası destek programlarının duyurulması, proje hazırlamaya yönlendirilmesi, proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde mali, idari, teknik ve hukuki destek sağlanarak TTM’nin bir proje merkezine dönüştürülmesidir. Birim çerçevesinde yürütülen faaliyetler çoğunlukla GTÜ ağırlıklı olmasıyla birlikte gerekli durumlarda iş dünyasıyla işbirliğini de kapsayacaktır.

Ülkemizde yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmayı destekleyen TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları ve farklı bakanlık fonları olmak üzere, akademisyenler ve sektör temsilcileri için tasarlanmış çok çeşitli fon mekanizmaları bulunmaktadır.

Uluslararası iş birlikleri ve projeler söz konusu olduğunda HORIZON 2020, TÜBİTAK İkili ve Çok Taraflı İş Birlikleri, COST, EUREKA, EUROSTARS gibi destek programlarından yararlanmak da mümkündür. GTÜ, Birim kapsamında ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanma noktasında akademisyen ve sektör temsilcilerine bilgilendirme, projelendirme ve idari konularda destek sunmaktadır.

Birim için belirlenen amaçlar şu şekildedir;

  • Akademisyenler arasında proje yapma kültürünün gelişmesinin sağlanması ve proje sayısının artırılması,
  • Ulusal ve uluslararası, hibe destek proje çağrılarının güncel olarak akademisyenlere duyurulması,
  • Açılan proje çağrılarına yönelik olarak uzman veri tabanı aracılığı ile doğru ve hızlı bir şekilde çağrılar ile akademisyenlerin buluşturulması,
  • GTÜ bünyesinde hibe desteği alabilecek potansiyele sahip proje fikirlerinin tespit edilmesi ve akademisyenlerin kendilerine uygun olabilecek hibe destek programlarına yönlendirilmesiyle, potansiyel fikirlerden somut projelere dönüşümün sağlanması,
  • Akademisyenlere ve iş dünyasına yönelik olarak ulusal ve uluslararası hibe destek projelerinde birebir yazım ve yürütme desteğinin verilerek, hibe destek fonlarının etkin bir şekilde kullandırılmasıdır.

Birimin Hedef Kitlesi;

  • GTÜ’nün akademisyenleri ile öğrencileri,
  • Kocaeli ilinde ve Doğu Marmara bölgesinde faaliyet gösteren firmalar,
  • Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Sanayi ve Ticaret Odaları.

İLGİLİ KİŞİ

Sibel DİNÇ AYDEMİR-Proje Destekleri Uzmanı