Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ)

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ)

Birimin temel amacı; üniversite-sanayi işbirliklerinin gerçekleştirilmesi için var olan engellerin belirlenip giderilmesi ile üniversite-sanayi arasında en etkin iletişimin ve işbirliğinin tesis etmek, üniversitede üretilen bilginin ve teknolojinin Ar-Ge projeleri oluşturularak toplumsal faydaya dönüştürmek ve ülke rekabet gücüne katkıda bulunmaktır. GTÜ özelinde ise bilgi kaynakları ve araştırma altyapısı kullanılarak üniversite ile iş dünyası arasında sözleşmeye dayalı Ar-Ge danışmanlık ve proje ortaklığı şeklindeki işbirliklerinin geliştirilmesidir.

Bu temel hedef kapsamında TTM tarafından aşağıdaki amaçlar benimsenmiştir:

 • GTÜ’de KÜSİ’nin hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli alt yapının oluşturulması.
 • Üniversitedeki akademisyenler ve sanayi kuruluşlarının TTM arayüzünü kullanarak birbirleri ile etkin iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla, hem üniversite içinde hem de sanayi kuruluşlarında en üst düzeyde ÜSİ farkındalığının sağlanması/artırılması.
 • TTM’nin, hedef kitleyle etkin iletişim mekanizmalarının oluşturulması ve iş geliştirme amaçlı birebir ve doğrudan iletişim kurulması.
 • Sanayi kuruluşları ve GTÜ arasında Ar-Ge nitelikli ve sözleşme temelli işbirliklerinin koordine edilmesi ve sayısının artırılması.
 • KÜSİ faaliyetlerinin uluslararası hibe fonlarını kullanan ve/veya uluslararası ortaklarla işbirliği yapan bir yapıya kavuşturulması.

Modülün hedef kitlesi;

 • Kocaeli ilinde ve Doğu Marmara bölgesinde faaliyet gösteren firmalar,
 • Akademisyenler ve dolaylı olarak öğrenciler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Sanayi ve Ticaret Odaları

İLGİLİ KİŞİ

 • Aykut ULGAR-Proje ve Fikri Haklar Uzmanı
 • Alkan KOÇ-Proje Uzmanı
 • Buse BAKIR-Proje ve Sözleşmeler Uzmanı