Girişimcilik ve Kuluçka

Girişimcilik ve Kuluçka

Birimin temel amacı, yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik başta GTÜ akademisyen ve öğrencilerinin iş fikirlerinin desteklenmesidir. Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu illerinin yer aldığı Doğu Marmara Bölgesi ülkemizin en fazla nitelikli göç ve yatırım alan yerlerinden birisidir. Bununla birlikte bölgede ileri teknoloji içeren, bilimsel alt yapısı olan, yüksek katma değerli yatırımların oranının yükseltilmesi gerekmektedir. Bu modülde, inovatif, sonuç odaklı ve ticarileşebilen iş fikirlerini seçmek amacı ile Kocaeli’nin mevcut durum ve ihtiyaç analizlerini yaparak sürdürülebilir iş fikirlerinin ticarileşmesi hedeflenmektedir. Bu girişimlerin/yatırımların yüksek teknolojili ve nitelikli bir yapıya dönüştürülmesi ve kapasitelerinin artırılması için akademisyen, öğrenci ve mezunlar, TTM tarafından yönlendirilmekte ve gelişim süreçlerine katkıda bulunulmaktadır.

 

Birim kapsamında TTM tarafından belirlenen amaçlar şu şekildedir:

 • GTÜ bünyesindeki akademisyen, öğrenci ve mezunların girişimcilik kültürlerini artıracak, Ar-Ge niteliği olan, katma değeri yüksek iş fikirlerini destekleyen ve şirketleşmesini sağlayan destek mekanizmasının oluşturulması.
 • TTM Girişimcilik ve Kuluçka Birimi faaliyetleri konusunda farkındalık oluşturulması/arttırılması.
 • GTÜ bünyesindeki akademisyen, öğrenci ve mezunların inovatif, sürdürülebilir ve sonuç odaklı iş fikirlerinin seçilerek yüksek katma değer oluşturabilecek potansiyele sahip girişimlerinin (startup) desteklenmesi ve bu yönde hızlandırma programlarının düzenlenmesi.
 • Girişimcilerin şirketleşmeye hazır hale gelebilmesi için Tırtıl adı altında bir ön kuluçka programının uygulanması.
 • Kuluçkadaki startup ve spin-off girişimci şirketlerin idari, mali ve teknik açıdan desteklenerek ölüm vadisi diye tabir edilen eşiği geçmelerinin sağlanması.

Modülün hedef kitlesi

 • GTÜ bünyesinde bulunan akademisyenler ve araştırmacılar
 • Öğrenci ve öğrenci toplulukları (yerli ve yabancı)
 • Mezunlar
 • Yeni kurulacak tohum girişimleri
 • Kuluçka merkezi firmaları
 • Akademisyen-iş dünyası ortaklı girişimler (yerli ve yabancı)
 • Buluş, inovasyon ve/veya ileri teknoloji tabanlı şirketler,
 • Bölgede ticarileşme potansiyeli olan fikir ve projelere sahip bireyler ve iş dünyası. (Yerli ve yabancı yatırımcılar, sanayiciler, kurumlar vb.)

İLGİLİ KİŞİ

 • Alparslan GÖZEL-Girişimcilik ve Ticarileştirme Uzmanı