Fikri Sınai Mülkiyet Hakları

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları

Birimin temel amacı; GTÜ içerisindeki patentlenebilir fikirlerin tespiti, buluş bildirimlerinin alınması, değerlendirilmesi, FSMH kapsamında korunması, FSMH portföyünün oluşturulması ve yönetilmesidir. Bunun yanısıra; buluşların ticarileştirilmesi yönünde çalışmalar ve organizasyonların planlanması, uygulanması, ticarileştirme süreçlerin yönetilmesi, kişi/kurumlar arası gelir paylaşımının yapılmasıdır.
Modül 4 kapsamında TTM tarafından belirlenen amaçlar şu şekildedir:

  • Kurumsal FSMH politikalarının belirlenmesi ve süreçlerinin oluşturulması,
  • GTÜ’de FSMH konusunda farkındalık oluşturulması,
  • GTÜ bünyesinde FSMH başvuru işlemlerinin yürütülmesi,
  • FSMH’ın değerleme çalışmalarının yapılması,
  • FSMH’ın ticarileştirilmesi için müşteri aranması. Modülün hedef kitlesi:
  • GTÜ bünyesinde yer alan akademisyenler, araştırmacılar,
  • GTÜ bünyesinde yer alan öğrenciler,

İLGİLİ KİŞİ

  • Aykut ULGAR-Proje ve Fikri Haklar Uzmanı
  • Sevcan IŞIKAY-Fikri Haklar Uzmanı