Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık

Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık

Birimin temel amacı; tüm modüller kapsamında TTM’nin faaliyetleri hakkında hedef kitleler üzerinde farkındalık, tanıtım, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaparak TTM’nin cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak, daha etkin ve profesyonel bir arayüz olabilmek için kendi personelinin niteliklerini arttırıcı eğitimler ile paydaşlarının talep ettiği eğitimleri düzenlemektir. Bu amaçlar iki boyutta ele alınabilir:

  • TTM’nin, kuruluş amacının ve faaliyetlerinin üniversite ve iş dünyası başta olmak üzere tüm diğer paydaşların da beklentilerini karşılayacak şekilde tanıtılması, TTM’nin bilinirliğinin sağlanması ve hedef kitle tarafından kolay ve hızlı erişilebilmesi
  • TTM’nin kuruluş amaçları çerçevesinde sürdürülebilirliğini ve hedef kitlenin gereksinimlerini en doğru şekilde ve süratle karşılayacak nitelikteki çalışanların yetiştirilmesi amaçlı eğitimler düzenlenmesidir. Modülün hedef kitlesi 
  • GTÜ’nün akademik ve idari personeli ile öğrencileri
  • Kocaeli ilinde ve Doğu Marmara bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler
  • Buluş, inovasyon ve/veya yüksek teknoloji tabanlı şirketler
  • Bölgede ticarileşme potansiyeli olan fikir ve projelere sahip bireyler, girişimciler
  • Kuluçka firmaları 
  • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS)
  • Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Sanayi ve Ticaret Odaları

Çiğdem KIBRISLI-Kurumsal İletişim Uzmanı