BİRİMLER

*
Farklı alanlardaki birimlerimiz ile her kesime hitap eden geniş bir yelpazede desteklerimizi sunuyoruz.
ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi olarak temel amacımız; üniversitemizdeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve firmaları Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitemizdeki akademisyenler ile sanayiciler arasında sürdürülebilir işbirlikleri sağlamaktır.

Bu doğrultuda yürüttüğümüz faaliyetler;
- GTÜ’de Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmak,

- Sanayi kuruluşları ve üniversitemiz arasında Ar-Ge nitelikli ve sözleşme temelli işbirliklerinin koordine edilmesi ve sayısının arttırılması,

- Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetlerinin uluslararası hibe fonlarını kullanan ve/veya uluslararası ortaklarla işbirliği yapan bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak,

- Bilimsel çalışmaların sanayiye uygulanmasına aracılık yapmak,

Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır.
ULUSAL VE ULUSLARARASI FONLAR
Ulusal ve Uluslararası Fonlar Birimi olarak temel amacımız; başta GTÜ akademisyenleri ve öğrencilerinin ve ayrıca bölgedeki sanayicilerin bölgesel, ulusal ve uluslararası destek programlarından azami derecede yararlanmalarını sağlamaktır.
01.Bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşların destek çağrılarının takibi ve duyurulması
02.Destek programlarına yönelik bilgilendirme toplantılarının ve eğitimlerin organize edilmesi
03.Destek programlarıyla ilgilenen ve ofisimize başvuran akademisyen/öğrenci ve ticari şirketlere gerekli bilimsel ve teknolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
04.Proje Yazma Desteği (yazılmış projeleri gözden geçirmek, revize etmek, belirli kısımlarının yazımına doğrudan destek vermek, red almış projeleri revize etmek vs.)
05.Proje fikirlerinin projeye dönüştürülmesine katkı sağlanması
06.Proje fikirlerinin toplanması, ön değerlendirmelerin yapılması ve ilgili uygun fonların belirlenmesi