Sıkça Sorulan Sorular

GTU Teknopark’a nasıl başvuru yaparım?

Web sitemizde yer alan Teknopark Başvuru bağlantısından ulaşabileceğiniz online başvuru formunu doldurup bize göndermeniz yeterli olacaktır.

Başvuru için herhangi bir ön koşul var mıdır?

Başvuru yapabilmeniz için mutlaka bir Ar-Ge/Tasarım projenizin olması gerekmektedir.

Başvuru formunun gönderilmesinden sonraki süreç nasıl ilerlemektedir?

Başvurunuz tarafımızdan incelendikten sonra kanun ve yönetmelik gereği değerlendirilmek üzere konusunda uzman hakemlerden oluşan Proje Değerlendirme Komisyonu’na iletilmektedir. Proje Değerlendirme Komisyonu üyelerinin değerlendirmelerini tamamlamalarına istinaden, Değerlendirme Kurulu üyelerine sunum yapmanız için sizleri ofisimize davet ediyoruz. Bu sürecin tamamlanmasıyla puanınız ve sıralamanız belli olmaktadır.

Başvurunun değerlendirmesinde hakemler ve kurul üyeleri nelere dikkat etmekteler?

Tüm değerlendirme süreci boyunca Hakemler ve Değerlendirme Kurulu, firmaların yapısını, projelerinin Ar-Ge niteliklerini ve inovatif yönlerini, Ar-Ge/Tasarım projelerinin ekonomik ve teknolojik yönden uygulanabilirliğini, ticarileşme potansiyelini, firmanın GTU Teknopark’ta gerçekleştirmeyi planladığı işbirliklerini, üniversite-sanayi iş birliğine katkılarını, firmanın Teknopark’ta bulunacağı süre için hedeflediği finans ve Ar-Ge projeksiyonlarını ve girişimci firmanın sahip olduğu Ar-Ge bilincinin değerlendirilmesi gibi kriterleri göz önünde bulundurmaktadırlar.

GTU Teknopark’a başvuru yapmak ücretli midir?

Girişimci Firmalardan esas başvuru aşamasında 3500 TL+KDV başvuru ücreti alınmaktadır. Bu ücret, Girişimci Firma’nın kuluçka firma tanımına (0-3 yaş arası) uygun olması durumunda, 1750 TL + KDV olacaktır.

Projem başka bir kamu ve/veya uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenmekteyse yine bir ücret ödemem gerekir mi?

Bu durumda başvuru ücreti değişmemektedir.

Akademisyenler için başvuru sürecinde farklılık var mıdır?

Akademisyenlerin başvuru sürecini tamamlamadan önce bağlı bulundukları üniversitelerden gerekli izinleri almış olmaları gerekmektedir. Detaylar için GTU Teknopark Yönetici Şirket’i ile iletişime geçebilirsiniz.

Firmamı henüz kurmadım, başvuru yapabilir miyim?

Firmanızı kurmadan da başvuru yapmanız mümkündür.

Ofis alanı büyüklükleri nasıldır?

Mevcut ofis alanlarımız modüler genişlmeye uygun 21m2 ve katları 42m2 , 63m2 , 126m2 büyüklüğünde ofisler halindedir. Daha bütük ofis istenmesi halinde çeşitli iş ve yatırım modelleri önerilerek GTU Teknopark A.Ş ile görüşülmesi uygundur.

Teknopark’ta yer almam durumunda hangi avantajlardan yararlanabilirim?

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden; Bölgede çalışan AR-GE ve tasarım personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden; İstisna kapsamında bulunan destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının %10’unu aşmaması kaydıyla her türlü vergiden; Yine ayni süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden (KDV) müstesnadır. Ayrıca; AR-GE ve tasarım personellerinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan AR-GE ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı tamamı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.