Ayrıcalıklar

vec01

GTU TEKNOPARK

SANAYİCİ, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ TEKNOPARKTA
NASIL YER ALACAK?

Ar-Ge ve Teknoloji Tabanlı bir proje ile “Ön Başvuru” yapılır.

Proje, Teknopark uzmanları tarafından 4691 Sayılı Kanuna göre incelenir.

4691 Sayılı Kanuna göre uygunluğu belirlenen projeler Akademik ve Sektör Uzmanları tarafından değerlendirilir.

Kira Sözleşmesi imzalanır ve Firma Teknopark’ta faaliyetlerine başlar

HER AN YANINIZDA BİR TEKNOPARK HİZMETİ

Nitelikli İnsan Kaynağı Havuzu
Hibe Teşvik Danışmanlığı
Kümelenme ve Ticarileştirme Desteği
Akademik Danışmanlık

vec02

TEKNOPARKTA SUNULAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜBİTAK

Ar-Ge projeleri için TÜBİTAK’tan
hibe desteği

KOSGEB

KOBİ’lerin kalkınması için
hibe desteği

ULUSLARARASI

Hibe ve Kredi Destekleri

İŞKUR

Personel Destekleri

TEKNOPARKLA GELEN AVANTAJLAR

Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Firmalar gerçekleştirmiş oldukları Ar-Ge projeleri  kapsamında elde ettikleri kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden  muaftırlar.

Kişi  Gelir Vergisi Muafiyeti

Çalışan personel Ar-Ge  projesi kapsamında hak ettikleri kazançlarında gelir vergisinden muaf tutulmaktadırlar.

SGK İşveren Payı Desteği

Firmaların çalışan personel için ödedikleri SGK işveren payının %50’si bakanlıkça 2023 yılına  kadar karşılanacaktır.

KDV Muafiyeti

Firmalar sistem yönetimi, veri  yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta  kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin katma değer  vergisinden muaf tutulmaktadırlar.

Damga Vergisi Muafiyeti

Bölgede ki firmalarda çalışan personeller Ar-  Ge projeleri damga vergisinden muaf tutulmaktadırlar.